Bestill før 14. desember for å sikre levering innen 24. desember.

Kontakt oss :

FOTOCOM SA
c/o Postens Godssenter
0060 Oslo

Mail: support@foto.com

BCE : 0875 863 082

Kontakt oss :

Bare ved e-post

Tenk på miljøet med Foto.com

Gjenvinning er en aktivitet som er stadig viktigere i dagens verden

Vi aksepterer behovet for å bedre miljøet, og alle har samme ansvar for å skape en bedre verden for fremtiden. Det er derfor vi har besluttet å jobbe ekstra hardt for noen av disse aktivitetene, og særlig de som kan ha en gunstig innvirkning på miljøet. I vår daglige virksomhet, har vi tatt noen viktige områder for vurdering ...

Emballasje

Alle våre bokser er laget av 100% resirkulert materiale

En av disse er emballasje som vi nettopp har utviklet en ny serie med bokser for lagring og utskipning av våre produkter med tanke på miljøet ...


Vår nye harde bokser: Disse nye harde boksing er primært ment å brukes på nytt. De er perfekte for lagring av dine produkter, og gir alle nødvendige beskyttelse mot støv og fuktighet. De er laget av resirkulerte materialer, og vi bruker enkle materialer for et bilde bestilling, for å unngå å sløse med energi i transportsektoren prosessen.

Rammer: Mange av våre produkter er levert til deg i kasser, til fullt gjenbrukbart Her kan hjelpe, ved å sende dem til resirkulering. Disse boksene er ideelle for kompostering som en del av "naturlige" regenerering av avfall.

Avfall

Varer:
Midten av industrien vår er alle våre avfall behandles og gjenvinnes i samsvar med EUs direktiver. Råvarene som brukes i trykkeprosessen blir direkte resirkulert.

Resirkulert råstoff til:


Rent vann
Gjenbruk

Råvarer
Affald resirkuleres og gjenbrukes

Normalt avfall:
Alt avfall er sortert i ulike kategorier, etter hvor de vil bli resirkulert:
plast, papir, papp, mat, glass. Ved å lage egen sortering bins, gjøre denne prosessen pålitelig og er nå en integrert del av prosessen vår kontroll

Energiforbruk

Vi strever hele tiden for å redusere bruk av energi og omdanne den til en fornybar energikilde.

Bedre bruk av energi:"


"Normalt Datacenter
1.8, som betyr at det er behov for
80% el"

"Grønne Datacenter (foto.com)
1.3, noe som betyr at den bare trenger
30% el"

"Heat Recovery:
Våre maskiner produserer mye varme. Denne energikilden er reinvestert og gjenbrukes til varme våre laboratorier i vinter.

Lavt strømforbruk lyspærer:
Vi bruker bare lavenergi lyspærer til belysning av våre kontorer og laboratorier. Her hos Foto.com finner vi enda flere måter å hjelpe miljøet ved å bruke dem til vår virksomhet. I et beslutningsgrunnlag er miljøbelastningen av hva våre prestasjoner, bygd inn i vår avgjørelse.