Bestill før 14. desember for å sikre levering innen 24. desember.

Generelle vilkår og betingelser

1. Oversikt over T&C


1.1. Via sin hjemmeside www.foto.com, herunder « Hjemmesiden », FOTO.com S.A. - 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles. « FOTOCOM » er et online utskriftsselskap som spesialiserer seg på digital utskrift og på å lage trykk i ulike formater.


1.2. Alle leveranser og tjenester styres av følgende Vilkår og Betingelser (V&B) I den gjeldende versjonen opp til ordredato. Disse generelle vilkårene og betingelsene er de eneste som gjelder og erstatter alle andre vilkår, bortsett fra tidligere uttrykte og skriftlige unntak.


1.3. Kunden er en forbruker eller en profesjonell aktør.
For brukeren er enhver person som kjøper eller bruker produkter eller tjenester som tilbys av FOTO.com av ikkeprofesjonelle årsaker.
En profesjonell er enhver annen person.
Det er bare forbrukeren som kan støtte seg på den juridiske beskyttelse som gis i belgisk forbrukerlovgivning.


2. Brukerkonto


2.1. Du kan opprette en gratis personlig brukerkonto som du kan bruke for å styre alle prosjektene og alle dataene som følger med bestillingen din hvor som helst fra i verden. Registreringen er valgfri. Du trenger ikke opprette en brukerkonto for å bestille fra FOTO.com.


2.2. For å få tilgang til brukerkontoen din trenger du en e-postadresse og ditt personlige passord som du fikk tildelt da du opprettet brukerkontoen.


2.3. For å bruke brukerkontoen er det avgjørende viktig at e-postadressen du oppgir til FOTO.com er korrekt. Dette er den eneste adressen som FOTO.com vil bruke for å rapportere enhver og all informasjon som gjelder din konto. Du må derfor oppgi korrekt informasjon og informere FOTO.com om eventuelle senere endringer av e-postadressen din.


2.4. Brukerkontoen er tilgjengelig og kan brukes 7 dager i uken og 24 timer i døgnet. Det er likevel mulig at det kan oppstå driftsavbrudd på grunn av vedlikehold, oppdateringer av Hjemmesiden eller nettverket, eller på grunn av andre hendelser som ligger utenfor FOTO.com sin kontroll slik at tilgangen til Hjemmesiden eller til brukerkontoen kan bli brutt. FOTO.com kan ikke holdes ansvarlig for noe tap eller skade som måtte oppstå på grunn av slike avbrudd.


2.5. Som eier av kontoen er du bare ansvarlig overfor FOTO.com for alle fotografiene eller de digitale bildene som er lagret på din brukerkonto og generelt, all bruk som blir gjort av din konto av deg eller en eventuell tredje part.


2.6. Du er ansvarlig for å opprettholde passordet som du fikk tildelt fortrolig. FOTO.com påtar seg intet erstatningsansvar i tilfelle passordet ditt blir bruk at noen andre enn deg selv og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for noen skader som måtte oppstå på grunn av slik uautorisert bruk av deg eller noen tredje part. Du har en plikt til umiddelbart å informere FOTO.com om all uautorisert bruk av passordet ditto g å endre passordet så snart du tror at det ikke lenger er fortrolig.


2.7. Tjenesten ytes i en ikke definert periode. FOTO.com eller du selv kan avslutte den med 15 dagers varsel. Dette varselet gis av FOTO.com i form av en e-post til den adressen du har oppgitt. Du kan sende slikt varsel til FOTO.com via "Kontakt oss" lenken på hjemmesiden.


2.8. Når brukerkontoen din er avsluttet sletter FOTO.com brukerkontoen og alle fotografiene og prosjektene du hadde lagret der.


2.9. I tillegg kan FOTO.com, uten å først måtte innhente rettens tillatelse, umiddelbart avslutte en brukerkonto og/eller blokkere tilgang til hele eller deler av brukerkontoen eller slette noen eller alle de digitale fotografiene som er plassert på brukerkontoen i tilfelle disse Vilkårene og Betingelsene blir brutt.


3. Bruk av programvaree


3.1. Noen programmer ("Gratis programvare") er tilgjengelige på hjemmesiden for behandling av digitale bilder, for eksempel for å skape fotoprodukter . Denne programvaren (dataprogrammene) er FOTO.com sin eiendom.


3.2. De kan bare brukes som del av privat bruk. All annen nedlasting, kopiering, permanent eller kortvarig reproduksjon av Programvaren, helt eller delvis, er forbudt. Det er også forbudt å oversette, tilpasse, redesigne eller foreta andre endringer av Programvaren så vel som noen form for distribusjon eller tilgjengliggjøring for offentligheten, det være seg gratis eller til en pris.


4. Brukeradferd


4.1. Du vil bli holdt ansvarlig for alle bildene du laster ned eller kopierer via hjemmesiden www.foto.com. Dette innebærer, i samsvar med personvernlovgivningen eller andre gjeldende lover, at du samtykker ikke å laste ned eller se på via noe fotografisk bilde som bryter lovverket som gjelder copyrightrettigheter til andre lovverk som gjelder opphavsrett til åndsverk. I tillegg kan du ikke bruke denne hjemmesiden til ulovlige formål. Det er derfor forbudt å laste opp, legge inn, bestille utskrift av, sende via e-post, sende eller kommunisere noe ulovlig innhold, særlig bilder av mindreårige som er innblandet i seksuelle handlinger, eller som utgjør brudd på privatlivets fred eller publiseringsretten til andre.


4.2. Du vil bli holdt ansvarlig for alle tap eller skader som måtte oppstå på grunn av brudd på denne bestemmelsen og kompensere FOTO.com for alle de kostnadene som måtte bli pådratt på grunn av dette (inkludert advokathonorarer) i tilfelle av slikt brudd..


4.3. FOTO.com forbeholder seg retten til å sette i verk, uten varsel, alle hensiktsmessige tiltak i tilfelle av brudd på denne bestemmelsen eller alvorlige indikasjoner om slikt brudd, og uten at du kan kreve noen form for kompensasjon. Foto.com kan i særlige tilfeller, blokkere tilgang, slette alle bildene som er lagret på serveren, nekte å validere en ordre eller avslutte hele eller deler av tjenestene som ytes via FOTO.com sin hjemmeside. Endelig kan FOTO.com avsløre dine personopplysninger så vel som kopier av fotografiene eller bildene du har lastet opp til de juridiske og administrative myndighetene for å tilfredsstille alle forpliktelser som måtte kreves med grunnlag i loven.


5. Konsesjon for fotografier som er lagt inn online


Bestilling av et produkt eller bruk av brukerkontoen innebærer ingen overdragelse av rettigheter til FOTO.com med tanke på de fotografiene som er lagret på selskapets server og det er bare en konsesjon som er gitt kun for å utføre denne tjenesten.

6. Slik foretar du en bestilling


Når du bekrefter bestillingen din gir du oss tillatelse til å inngå en kontrakt. Vi aksepterer tilbudet ved å sende ordrebekreftelsen innen 24 timer i form av en e-post.


For å bestille vil hjemmesiden hjelpe deg steg for steg gjennom bestillingsprosessen. Gjennom bestillingsprosessen kan du endre bestillingen eller korrigere personopplysningene dine når som helst ved å gå tilbake til det forrige steget.


Før du bekrefter bestillingen endelig vil det komme opp et sammendrag av alle opplysningene i bestillingen. Kontroller alle opplysningene og foreta endringer ved behov.


Du må oppgi nøyaktig og presis informasjon om identiteten til mottakeren av bestillingen samt leveringsadressen så vel som e-postadressen som ordrebekreftelsen kan sendes til i for av en e-post.


Så snart ordrebehandlingen er fullført kan du ikke lenger kansellere ordren. Ingen bestillinger vil binde FOTO.com før selskapet har bekreftet dem i form av en e-post eller eventuelle andre hensiktsmessige kommunikasjonsformer.


7. Oppbevaring av bestillingen


7.1. Bestillingen din og opplysningene knyttet til denne bestillingen vil bli lagret. Et sammendrag av bestillingen og innholdet i den vil bli sendt som ordrebekreftelse i form av en e-post. Du kan også skrive ut innholdet i bestillingen og V&B før du plasserer ordren. Etter å ha mottatt en bekreftelse av ordren kan du overvåke ordren online ved hjelp av vår ordresporing.


7.2. Fotografiene du laster opp til hjemmesiden for å legge inn ordren vil bli oppbevart i 20 dager. Dette gjør deg i stand til å gjenoppta en avbrutt bestillingsprosess i denne perioden uten å matte laste opp fotografiene på nytt igjen.


7.3. Etter å ha fullført ordren vil de aktuelle fotografiene bli oppbevart i en periode på 45 dager i tilfelle det skulle oppstå problemer med produksjonen eller leveringen av ordren din. Denne perioden blir utvidet tilsvarende når FOTO.com foretar en ny utskrift av fotografiene dine.


7.4. Lagringen av filene dine avgrenses til produksjonen av ordren din. FOTO.com vil ikke i noen tilfeller sende filer tilbake til kunden (det vil si i tilfelle av at PC-en din skulle bli stjålet). Det er ditt ansvar å lagre kopier av disse fotografiene.


8. Pris


8.1. Prisene for produksjon av ordren din er de som framgår på Hjemmesiden på tidspunktet ordren ble plassert og finnes også i sammendraget av ordren. De er satt opp i Euro eller i kundens nasjonale valuta og hvis intet annet er uttrykkelig opplyst, er de inklusive alle skatter.


8.2. Forsendelseskostnadene er opplyst på hjemmesiden ved siden av en detaljert beskrivelse av produktene så vel som på følgende side Produkter og priser.


9. Levering


9.1. Vi sender til alle land i verden. Levering av utskrevne fotografier foretas med Bpost eller internasjonal posttjeneste.


9.2. FOTO.com kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller leveringsproblemer som skyldes Bpost eller en tredje part.


9.3. Leveringstidene som er oppgitt på hjemmesiden er kun indikativ og er et uttrykk for gjennomsnittelige leveringstider. Disse leveringstidene kan derfor ikke under noen omstendighet resultere i noen form for kompensasjon, refusjon eller kansellering av en bestilling.


9.4. Hva skjer hvis pakken som inneholder ordren din forsvinner?
Hvis ordren din ikke kommer innen en måned fra den datoen Foto.com først validerer ordren har du to uker på å informere FOTO.com. FOTO.com vil så skrive ut fotografiene dine på nytt uten krav til betaling, eller refundere alle kostnader knyttet til produksjonen. FOTO.com vil foreta valget mellom disse to alternativene etter eget skjønn.


9.5. Hva skjer hvis posttjenesten ikke leverer ordren til mottakeren?
Du er forpliktet til å sikre korrekt mottak av ordren. Disse opplysningene omfatter den fullstendige og korrekte leveringsadressen og en postkasse som bærer mottaker navn. For alle returnerte pakker til FOTO.com som skylder kundens feil (det vil si feil leveringsadresse, adresse ukjent, nektet mottak, pakken blir ikke hentet på postkontoret innen tidsrammen eller annet) kan du ikke kreve noen kompensasjon. Gitt logistikkostnadene ved å håndtere retursendinger av returnerte ordre vil dette ikke være mulig i og med at det går utover det som med rimelighet kan kreves av FOTO.com. Alle returnerte ordrer vil derfor bli destruert umiddelbart etter mottak for å beskytte våre kunders privatliv. For returnerte pakker til FOTO.com som skyldes feil fra posttjenesten har FOTO.com plikt til å skrive ut og sende ordren på nytt for egen regning.


9.6. Hva skjer hvis ordren din blir skadet under sending?
Hvis det, til tross for de forholdsreglene FOTO.com setter i verk for å forhindre faren for skade under transport og ordren likevel kommer fram med skader, tar du ganske enkelt kontakt med vår Kundeservice etter mottak av ordren din via kontaktskjemaet på “HJELP” siden og sender oss et digitalt foto av det skadde produktet. FOTO.com vil så skrive ut de skadde fotografiene på nytt og sende ordren til kunden uten krav om betaling.


10. Eiendomsrett


10.1. Alle ordrer som leveres er FOTO.com sin Eiendom til fullstendig betaling er mottatt av FOTO.com.


11. Betaling og fakturering


11.1. FOTO.com hjemmesiden tilbyr en rekke betalingsmuligheter. Du kan betale med kredittkort, Bancontact Mister Cash, online banking ING, KBC, Dexia og CBC, PayPal eller Moneybookers. FOTO.com forbeholder seg retten til å ekskludere noen av disse betalingsmåtene under transaksjonen.


11.2. Betalingen finner sted direkte etter mottak av ordrebekreftelsen. Hvis betalingen ikke foretas rettidig har FOTO.com rett til å ta kontakt med advokater eller selskaper som har spesialisert seg på tvangsinndrivelse. Alle kostnader knyttet til dette betales av debitor.


11.3. Ved å validere en ordre på hjemmesiden eller en annen tjeneste som leveres av FOTO.com innebærer kundens aksept av å bruke det elektroniske formatet for fakturering.


12. Ansvar


FOTO.com kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader som matte oppstå på grunn av bruk av dette nettstedet eller tilliggende tjenester som tap av fortjeneste eller tap av data.


For all direkte skade er FOTO.com sitt ansvar begrenset til det beløpet som brukeren har betalt for tjenesten som forårsaket skaden.Alle produktene er produsert I henhold til kundens spesifikasjoner. Som følge av dette er det ingen rett til tilbakekalling. Med for å vise god vilje gir FOTO.com “Pengene-tilbake-garantien” (se over).


14. Kundeservice


Hvis du har spørsmål eller klager ber vi deg ta kontakt med Kundeservice via kontaktskjemaet på hjemmesiden vår.


15. Beskyttelse av dine personlige opplysninger


FOTO.com har en sterk forpliktelse til å beskytte dine personlige opplysninger. Generelt vil all informasjon du oppgir bare bli brukt for at FOTO.com skal kunne svare på din forespørsel.
Du finner mer informasjon om dette på følgende side Beskyttelse av dine personlige opplysninger på vår hjemmeside.


16. Gjeldende lov og verneting


Disse vilkårene er underlagt belgisk lov. Alle tvister som gjelder bruken av disse vilkårene eller om bruken av nettstedet er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domsstolen i Brussel.


17. Juridisk merknad


17.1. Tilgjengeligheten av nettstedet og tjenesten: FOTO.com gjør sitt beste for å sikre at nettstedet og alle tjenestene som tilbys er tilgjengelige og 7 dager i uken, 24 timer i døgnet. Det er likevel mulig at det kan oppstå driftsavbrudd på grunn av vedlikehold, oppdateringer av Hjemmesiden eller nettverket, eller på grunn av andre hendelser som ligger utenfor FOTO.com sin kontroll slik at tilgangen til Hjemmesiden eller til brukerkontoen kan bli brutt. FOTO.com kan ikke holdes ansvarlig for noe tap eller skade som matte oppstå på grunn av slike avbrudd.


17.2. Eiendomsrett: Hvis intet annet er oppgitt er alle elementer (som bilder, lyder, dokumenter, logoer, databaser etc.) på hjemmesiden (”Nettstedsinnholdet”) beskyttet av copyright eller andre åndsverksrettigheter som tilhører FOTO.com eller andre tredje parter. Disse rettighetene er FOTO.com eller andre tredje parter sin eiendom. Den tillatelsen du har til å bruke nettstedet er strengt begrenset til det som er nødvendig for å kunne bruke Tjenestene. Alle varemerker, handelsnavn, selskapsnavn, domenenavn, fotografier, bilder eller andre tydelige tegn som brukes på nettstedet for å identifisere nettstedet, FOTO.com eller andre tredje parter er FOTO.com og andre tredje parters Eiendom og du kan ikke bruker dem på noen måte.


17.3. Lenker til andre Internett-hjemmesider: FOTO.com kan sette inn lenker til andre nettsteder på hjemmesiden. Selskapet er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene, annonsering, produkter, tjenester eller annet materiale på, eller som er tilgjengelig fra andre eksterne kilder eller for skader og tap, sanne eller påståtte, som kan oppstå fra bruk eller forbundet med bruk av slike nettsteder eller eksterne ressurser.


18. Annet


18.1. kontraktsspråket er fransk.


18.2. Hvis et eller flere av V&B bestemmelsene skulle bli helt eller delvis ugyldig påvirker ikke dette gyldigheten til de andre V&B. I stedet for en ugyldig bestemmelse, som det er enighet om, brukes annen lovgivning som er så nær som mulig det økonomiske formålet for den ugyldige bestemmelsen fra et juridisk synspunkt.Dato : Oktober / 2010