Bestill før 14. desember for å sikre levering innen 24. desember.

Vern av personopplysninger

FOTOCOM S.A., 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles, Belgia, som eier av nettstedet www.foto.com, kan bruke relevante personopplysninger når nødvendig.

Er du kunde av våre online digitale bildefremkallingstjenester eller online fotoalbumtjenester, vil personopplysninger oppgitt til FOTOCOM, slik som navn, fornavn, adresse, etc., bli brukt til å besvare dine henvendelser og/eller utføre de av våre tilbydte tjenester, hvor disse opplysningene er nødvendige. Du aksepterer således å gi oss fullstendige og ajourførte opplysninger, slik at vi kan utføre dine oppdrag på en korrekt måte. Annen personlig informasjon og opplysninger nødvendige for utførelsen av våre tjenester, slik som passord for online fotoalbumtjenester, behandles kun av FOTOCOM for å sikre en korrekt utførelse av disse tjenestene. I tillegg sender FOTOCOM e-postadresser oppgitt i forbindelse med fotoalbumtjenestene, til personer som du har gitt adgang til dine online fotoalbum. I en e-postmelding får disse personene en URL-lenke som de ved å klikke på, bringer de direkte til det aktuelle fotoalbum, som du har gitt de adgang til.

Generelt sett vil all informasjon som du eventuelt oppgir til nettstedet, ene og alene bli brukt til å betjene dine bestillinger og eventuelle spørsmål du måtte ha.

FOTOCOM oppbevarer nødvendig informasjon gitt av kundene i sammenheng med bildefremkallingstjenestene i ett år etter siste bestilling, for å unngå at du må registrere nødvendig informasjon hver gang du foretar en bestilling. Du kan imidlertid endre eller oppdatere registrert informasjon mens du foretar en bestilling, om nødvendig.

FOTOCOM oppbevarer nødvendig informasjon gitt av kundene for også å kunne gi dem informasjon om relaterte tjenester og produkter. Du vil bli informert om dette i det øyeblikk denne informasjonen innhentes, og du kan til enhver tid avslå å motta slik informasjon ved å informere FOTOCOM via e-post.

Du har rett til å be FOTOCOM om en kopi av dine personopplysninger i vår besittelse.
Om nødvendig kan du be oss om å foreta endringer av disse opplysningene per e-post via "kontakt oss"-linken, eller foreta endringene selv mens du foretar en bestilling via nettstedet.